Disclaimer

Acupuncturiste Naomi Welkens heeft niet de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden, maar wil de feiten en kennis die op deze website gepresenteerd worden, beschikbaar stellen voor iedereen die zich bezighoudt met de verbetering van zijn of haar gezondheid.
De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, therapie of artsenbezoeken te staken, zonder overleg met uw behandelend arts, therapeut of specialist.

De informatie of richtlijnen op deze site moeten door de gebruiker op de voor hem geschikte waarde worden geschat. Mogelijke benadeling van mensen is onbedoeld. Acupuncturiste Naomi Welkens geeft geen enkele garantie – of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt – met betrekking tot een advies of therapie.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Acupuncturiste Naomi Welkens doet haar uiterste best de informatie op deze website actueel en juist te houden, maar kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie.

Acupuncturiste Naomi Welkens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Naomi Welkens